၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ပြသမည်။

အိမ်တွင်ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါ။

ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ စွမ်းအားကို ရှာဖွေခြင်း နှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များ အပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုများအား ဖန်တီးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရဟိတ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ‘Unbroken Ties’ကို ငှားရမ်းကြည့်ရှုခြင်း (သို့) ဝယ်ယူကြည့်ရှုခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်မှ စ၍ ၎င်းရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကို နာမည်ကြီး အွန်လိုင်းအခြေစိုက် platform များတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါမည်။

ငှားရမ်းမည် (သို့) ဝယ်ယူမည်။

BLUE-RAY & DVD များအား ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ